Praktisk info

Praktisk info

Receptionen er åben dagligt fra kl. 09.00 til 15.00.

Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores ankomstterminal, inden du tager plads i venteværelset. Du skal altid medbringe dit sygesikringskort, når du skal til lægen – vi skal dokumentere, at du har været hos os og det kan kun ske ved, at sygesikringskortet køres igennem kortlæseren (står på skrivebordet i receptionen). Hvis du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos din kommune for at få det erstattet.

Parkering. Det er muligt at parkere helt oppe ved hoveddøren – øvrige p-pladser findes lige i nærheden. Er du bevægelseshandicappet, så har vi en rampe til kørestol – giv gerne besked, inden du kommer, så hjælper vi dig.

Tolkegebyr:

En lovændring fra 1. juli 2018 betyder, at borgere, der har boet mere end 3 år i DK, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, der vurderer, om der er behov for tolk. Gebyret for tolkebistand er p.t.:

334 DKK ved konsultation i lægepraksis (191 DKK  ved brug af videotolk)

1.675 DKK ved indlæggelse på hospital (957 DKK ved brug af videotolk)

Det er regionerne, der opkræver beløbet og du vil modtage en regning efter dit lægebesøg.

Der kan gives dispensation for tolkegebyret, selvom man har haft adresse i DK i mere end 3 år:

  • Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber
  • Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre
  • Forældre, der i f.m. behandling af et barn har behov for tolkebistand

Hvis man mener sig berettiget til dispensation, skal lægen mod honorar udfærdige en lægeerklæring.

Der opkræves ikke gebyr fra personer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Det er udelukkende Regionen, der administrerer betalingen af tolkegebyr – klager skal rettes til dem.